JOM MASUK UIS
 MAKLUMAT LANJUT

 1. Alamat sesawang maklumat program yang ditawarkan peringkat pengajian di UIS:-

  1. Asasi
  http://study.uis.edu.my/peringkat-asasi

  2. Diploma
  http://study.uis.edu.my/peringkat-diploma

  3. Diploma Eksekutif
  http://study.uis.edu.my/diploma-eksekutif

  4. Ijazah Sarjana Muda
  http://study.uis.edu.my/peringkat-ijazah-sarjana-muda

  5. Ijazah Sarjana (Masters)
  http://study.uis.edu.my/peringkat-ijazah-sarjana

  6. Ijazah Doktor Falsafah(Phd)
  http://study.uis.edu.my/peringkat-phd

 2. Sebarang pertanyaan permohonan, penawaran dan pendaftaran, hubungi Seksyen Permohonan dan Kemasukan Pelajar di talian seperti berikut:

  No telefon   : 03 8911 7000 sambungan: 2240/2239/3508
  Whatsapp   : +6019 389 6937
  E-mel           : admission@uis.edu.my